Main ranking


1
Harsha Adiga
2087 +12
2
Amit Jagtiani
2056
3
Madhukar Dasika
2023 -13
4
Pankaj Varshney
2020 -13
5
Jayanth KC
1988 +13
6
Girish Basrur
1680 -15