Main ranking


1
Harsha Adiga
2079 +13
2
Madhukar Dasika
2073 -14
3
Amit Jagtiani
2028 -13
4
Pankaj Varshney
2007 +14
5
Jayanth KC
1988
6
Girish Basrur
1491 -33