Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2205 +9
2
*Olli
2044 -9
3
Nico
2020
4
*Katharina
2017
5
*Gastspieler
1910
6
*Krabi
1904
7
*Mathias
1894
8
*Tobias
1852 -27
9
*Sascha
1840 -2
10
*Martin F.
1754 -8
11
*Phillip
1587 -11
12
*KarVin
1562 -7
13
*Marco G.
1187 -8