Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2167 +15
2
*Olli
2059 -37
3
*Tobias
2034 -9
4
Nico
2007 -15
5
*Katharina
1987
6
*Gastspieler
1928 -1
7
*Mathias
1902 +25
8
*Krabi
1895 +11
9
*Martin F.
1706 -6
10
*Phillip
1657 -2
11
*Sascha
1579
12
*KarVin
1338 -3