Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2181 -19
2
*Marco
2117 -11
3
Nico
1990
4
*Olli
1976
5
*Krabi
1945
6
*Mathias
1902
7
*Tobias
1739 +83
8
*Daniel S.
1427 -22
9
*KarVin
1319 -54
10
*Florian M.
1181 -1
11
*Phillip
1161 -49
12
*Katharina
1092 -33