Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2208 -10
2
*Marco
2175 -1
3
*Olli
2027
4
Nico
2004
5
*Krabi
1946 +28
6
*Tobias
1942 +23
7
*Mathias
1860
8
*Phillip
1709 -1
9
*Katharina
1532
10
*Thomsen
1311 -6
11
*Daniel S.
1297 -18
12
*Gastspieler
1293 -2
13
*Martin F.
1191 -2
14
*KarVin
1037 -10