Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2146 +5
2
*Marco
2139
3
*Olli
2003
4
Nico
1990
5
*Tobias
1986 +14
6
*Krabi
1959 +21
7
*Mathias
1895 -15
8
*Daniel S.
1245 -1
9
*Katharina
1144 -10
10
*Martin F.
1113 -11
11
*Florian M.
1040 -10