Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2172 -26
2
*Olli
2052
3
Nico
2047
4
*Katharina
2030
5
*Krabi
1920 +33
6
*Sascha
1909 +41
7
*Gastspieler
1896
8
*Mathias
1877 -18
9
*Martin F.
1813 -2
10
*Tobias
1671 -44
11
*KarVin
1512 -13
12
*Phillip
1511 -18
13
*Marco G.
1128 -14