Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2199 -28
2
*Olli
2044 +4
3
*Tobias
2039 +24
4
Nico
2037
5
*Katharina
1977 -3
6
*Marco
1959 -1
7
*Mathias
1895
8
*Krabi
1888
9
*Phillip
1519 -19
10
*Martin F.
1383
11
*Daniel S.
1176 -8
12
*Gastspieler
1167 -18