Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2179 +12
2
*Olli
2059
3
*Tobias
2024 -10
4
Nico
2018 +11
5
*Katharina
1987
6
*Mathias
1910 +8
7
*Gastspieler
1909 -19
8
*Krabi
1895
9
*Martin F.
1699 -7
10
*Phillip
1655 -2
11
*Sascha
1578 -1
12
*KarVin
1333 -5
13
*Marco G.
1227 +227