Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2195 +13
2
*Marco
2093 -10
3
*Tobias
2044
4
*Olli
2044 -1
5
Nico
1955 -21
6
*Krabi
1940
7
*Mathias
1872
8
*Daniel S.
1509 +121
9
*Katharina
1401 +155
10
*KarVin
1337 -5
11
*Phillip
1333 -1
12
*Martin F.
1017 -8