Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Nico
2115 +22
2
*Olli
2105 +8
3
Christian
2104 -21
4
*Tobias
2049
5
*Katharina
1999
6
*Krabi
1882
7
*Mathias
1874
8
*Martin F.
1647 -6
9
*Gastspieler
1551 -2
10
*Jonas
1372 -6
11
*Phillip
1333 -6
12
*Marco
1056 -41