Brettspielestammtisch


Brettspielestammtisch


Main ranking


1
Christian
2171 -16
2
*Olli
2053
3
Nico
2039 +20
4
*Katharina
2017 +23
5
*Tobias
1944 -19
6
*Gastspieler
1910 -6
7
*Krabi
1904 -20
8
*Mathias
1875
9
*Martin F.
1780 -4
10
*Sascha
1758 -3
11
*Phillip
1626 -7
12
*KarVin
1582 -2
13
*Marco G.
1214 -4