Main ranking


1
Yaroslav Kotyshov
2261 +8
2
Ivan Boitsov
2134
3
Evgeny Averchenko
2128 -8
4
Kartoshka
2054
5
Aleksandr Sysoev
2037
6
daniyar
1981
7
krugly
1902
8
Ismail
1884
9
alex2304
1845
10
tuAmigo
1818
11
*david.klassen
1448 -9