Main ranking


1
Mezzokg
2023 -3
2
bubbaxis
2004 =
3
Totomis
1976 +4
4
*the game
1128 -1