Main ranking


1
Totomis
2014 +3
2
bubbaxis
2008 -3
3
Mezzokg
2007 =
4
*the game
1298