Main ranking


1
Totomis
1999 +3
2
bubbaxis
1997 =
3
Mezzokg
1996 -3
4
*the game
1468