Main ranking


1
Ultrus
2128
2
CrazyLazyFatMan
2074
3
JKJoKeR
2051
4
HARDroker
2037 +12
5
Erbent
2035
6
MuraiV7725
2027
7
*Vlad Alshevsky
2024
8
AssaultUnicorn
2006
9
*Nikita Ershov
2005
10
MaksiMelnik
1997
11
BratishkaW5159
1987
12
*Misha Bril
1985
13
Karandashist
1984
14
Sockol
1974
15
*Stepan Voronin
1972
16
Quertie
1955
17
Barsik
1954
18
DmitriK
1954 -11
19
*Anton Chepelev
1943 -1
20
fnvmaddog81
1935
21
fatherboxx
1911
22
Vladvlad11
1895 -1
23
*Vasilyev Alexey
1886 -1
24
ProxyMK6
1870 -2
25
slushayMisha
1870 -2
26
*Denis Shevcov
1847 -1
27
SubOctavian
1786 -2
28
sirnelson
1749 -2
29
*Alexander Tkachuk
1743 -1
30
Kyle Katarn
1487 -1
31
Виталий Малышев
1464 -3
32
*Alexey Remizov
1457 -2
33
*Kokorev Maksim
1428 -2
34
*Fedor Butrameev
1401 -3