iDalko Table Football

Ranking


1
Ihor Uksta
2118 +9
2
Tanya Khludkova
1973
3
Artem Ohanjanyan
1966 -1
4
pashag
1962
5
Roman Havryshkiv
1959 -9
6
Vitalii
1914 +5
7
Dmytro Derkach
1901 +35
8
ziohimself
1211 -4