Main ranking


1
Instinct
2167
2
Dilip C
2105 +9
3
sreekar p
2033
4
Naveen Reddy
2020 +21
5
brutepunk
2009
6
Amit Jagtiani
2007
7
Prashanth Asuri
1985
8
jshrikant
1977 -10
9
*Ritik Ramjee son
1962 -3
10
Milind Shalia
1961
11
Ramsharan Singh
1939
12
Jagadeesh
1938
13
Chandra Sekhar
1911
14
Madhu K
1892 -1
15
samaiyarmanish
1870 -4
16
sulabh jain
1836 -1
17
Pratheesh
1653 -14
18
guru420
1537 -2
19
*Temporary Outsider
1463 +120
20
*Jagadeesh
1337 -7
21
*Kedar Desai
1263 -5
22
*Sulabh IIM
1070 -5