Main ranking


1
finrox
2095 +18
2
Pacolabio
1997 +10
3
DarthNihilus
1994 -24
4
Gigalu
1960 -4
5
Yorch81
1956 -18
6
Memoranda
1920 -11
7
Gatomante
1724 -48
8
DavidTaka
1636 -41
9
ElCura
1525 -61