Main ranking


1
Mezzokg
2040 -1
2
Totomis
1997 +3
3
bubbaxis
1984 -3
4
*the game
1318 -1