Main ranking


1
Mezzokg
2052 +3
2
bubbaxis
2022 -4
3
Totomis
1946 +1
4
*the game
1508 -1