FTL Badminton


CLB cầu lông FTL


Ranking


1
Trường Nguyễn Văn
2111
2
Nguyễn Mạnh Dũng
2065
3
Thái Hoàng Hiệp
2058 +11
4
Nguyễn Như Ý
2046
5
hoahoang
2015
6
FindthewaY
2006
7
phuongtt
1988
8
Hoang Do Huy
1987 -11
9
0936809968
1984
10
thichchocbia
1980
11
*luanvx
1972 -1
12
Tien Nguyen Manh
1966
13
Thu Do Hoai
1962
14
tuyetdk
1942
15
ngovanan
1939
16
MisfheY
1919
17
*hoant
1889
18
Quynhhn
1529 -1