FTL Badminton


CLB cầu lông FTL


Ranking


1
Trường Nguyễn Văn
2141
2
Nguyễn Mạnh Dũng
2084
3
Thái Hoàng Hiệp
2065
4
Nguyễn Như Ý
2036
5
hoahoang
2025
6
FindthewaY
2020
7
phuongtt
2000
8
Hoang Do Huy
1988 +13
9
0936809968
1984
10
Tien Nguyen Manh
1975 -9
11
Thu Do Hoai
1962
12
thichchocbia
1961
13
*luanvx
1956 -1
14
MisfheY
1937
15
ngovanan
1929
16
tuyetdk
1923
17
*hoant
1878 -1
18
Quynhhn
1520 -1