Caps-rank


Capsrank är en Elo-ranking ladder som finns via app:en Rankade.

Administreras av Caps Orden.