Accedia Chess


Accedia Chess Group


Ranking


1
Pavkata
2165
2
Georgi Peltekov
2103
3
Zword87
2054
4
Anislav
2038
5
ppenchev
2018
6
imamov
2000
7
alekstodorov
1971
8
Yavkata
1958
9
mkarev
1953
10
Vasilev
1951 +9
11
Pesho Dzhuganski
1927
12
mariyastancheva
1917 -1
13
bstatev07
1870 -10