Accedia Chess


Accedia Chess Group


Ranking


1
Pavkata
2214
2
Georgi Peltekov
2121
3
Anislav
2059
4
ppenchev
2024
5
alekstodorov
2015 -13
6
imamov
1992 +13
7
Zword87
1986 -2
8
Yavkata
1972
9
mkarev
1927 -1
10
Vasilev
1896
11
bstatev07
1894
12
Pesho Dzhuganski
1875 -1
13
mariyastancheva
1827 -1
14
gkirov
1272 -2